เผยแพร่สโลแกน “คิคูยะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด” สู่สากล

KNOW MORE

สถานที่ ผลิตที่ “ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง” ด้วยระบบการผลิตของโตโยต้า

สนับสนุนการทำงานระดับโลกด้วย “การสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล” ผ่าน “การผลิต”

นำโนว์ฮาว์และเทคนิคการซักรีดอันภาคภูมิใจของญี่ปุ่นสู่ชาวต่างประเทศ

นำโนว์ฮาว์และเทคนิคการซักรีดอันภาคภูมิใจของญี่ปุ่นสู่ชาวต่างประเทศ
ทุ่มเทมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายซักรีดญี่ปุ่นไปพร้อมกับการอุทิศเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง วางแผนร่วมมือจัดตั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรกับประเทศต่างๆ
ส่งออกเทคนิคการซักรีดของญี่ปุ่น บริการ (หรือช่างเทคนิค) สำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อการอุทิศการซักรีดของญี่ปุ่นให้กับโลก

พันธกิจของคิคูยะ

คุณค่าที่คิคูยะนำเสนอคืออะไร "แก่นของธุรกิจนั่นเองที่สนับสนุนสังคม"

บริการซักรีดประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

บริการซักรีดปร
ะเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

เรารับซักรีดเสื้อผ้าทั่วไป และเสื้อผ้าพิเศษต่างๆอาทิ เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยขนสัตว์ และให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากซักรีดเสื้อผ้า

การรับฝากผ้า

บริการรับฝากผ้าฟรี

เราให้บริการ "ฝากผ้าฟรี 6 เดือน" สำหรับผ้า (เสื้อผ้าและอื่นๆนอกเหนือจากเสื้อผ้า) ที่นำมาที่ร้านคิคูยะ

Re-aqua

Re-aqua

เราร่วมมือกับผู้ให้บริการซักรีดที่มีนโยบายการทำงานด้วย”จิตวิญญาณและความแน่วแน่”ทั่วประเทศ

OMOTENASHI

MISSION

PRIDE

SPIRIT

PARTNER

SANPO - YOSHI

ประวัติความเป็นมาของคิคูยะ ครบรอบ 60 ปี ในปี 2016

 1. ปี 1956
  พฤษภาคม

  ก่อตั้งบริษัท ในกรุงโตเกียว ย่านอาราคาวะ มินะมิ เซ็นจู

 2. ปี 1992
  พฤษภาคม

  เปลี่ยนชื่อบริษัทและปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษัท คิคูยะ จำกัด

 3. ปี 2008
  ธันวาคม

  ได้รับรางวัล “เป็นบริการ High Service Japan 300คัดสรร”

 4. ปี 2016
  พฤษภาคม

  ก่อตั้งบริษัทครบปีที่ 60 ดูประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา