ประวัติความเป็นมา

You are here : ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของคิคูยะ

บริษัทต่างๆ "รอดมาได้"
เรามองว่า กิจการก้าวข้ามระยะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การปฏิรูป ความยากลำบากที่ทำให้กิจการอยู่รอดมา ณ ปัจจุบันมิใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็น “ผลสำเร็จ”
ต้นเหตุดีก่อให้เกิดผลดี (เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทดำรงอยู่) ต้นเหตุเสียก่อให้เกิดผลเสีย(เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทล้มละลาย) มาตรการเดียวที่จะทำให้บริษัท "อยู่รอด"ได้อย่างต่อเนื่องคือ "การสร้างความดี (เป็นการดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อสังคม)" คิคูยะนั้น "รอดมาได้" เพราะเราทำได้ แม้จะไม่ดีเลิศก็ตาม

 1. 5
  ปี 1956

  ก่อตั้งบริษัทที่เมืองโตเกียว เขตอาราคาวา ย่านมินามิ เซ็นจู

 2. 4
  ปี 1966

  เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Kikuya Cleaning Center Ltd

 3. 8
  ปี 1986

  จัดตั้งสำนักงานใหญ่เป็นศูนย์ควบคุมข้อมูลที่ย่าน อาดะ โฮคิมะ

 4. 5
  ปี 1992

  เปลี่ยนชื่อบริษัท ปรับโครงสร้างองค์กรเป็น Kikuya Company.,ltd

 5. 1
  ปี 2002

  นำระบบมาตรฐานผลิตและการรับคำสั่งแบบอัตโนมัติมาใช้เดือน ตุล

 6. 10
  ปี 2003

  เริ่มใช้ "E-Closet" ผสมผสานระหว่างการซักรีดและการจัดเก็บเสื้อผ้า

 7. 1
  ปี 2005

  ก่อตั้งKPS เป็นศูนย์วิจัยสนับสนุนการดำเนินงานซักรีด

 8. 12
  ปี 2008

  รับรางวัล “High Service Japan 300 Selected “จาก SPRING

 9. 3
  ปี 2015

  เปิดบริการรับซักรีดตามบ้านแบบ “ Re-aqua “แบบออนไลน์ทั่วประเทศ

 10. 4
  ปี 2015

  เคุณนาคาฮาตะ กรรมการตัวแทนบริษัท บรรยายที่ "SPRING SYMPOSIUM 2015" จัดโดย
  SPRING/JAPAN PRODUCTIVITY CENTER

 11. 8
  ปี 2015

  คุณนาคาฮาตะ กรรมการตัวแทนบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม
  “World Assembly for Woman in Tokyo (WAW 2015)” ในฐานะผู้เข้าร่วมระดับสูง

พิธีเปิด
พิธีเปิด "Monument of Washer"
บริการรับซ่อมแก้ไขที่ควบคู่กับหน้าร้านสาขา
บริการรับซ่อมแก้ไขที่ควบคู่กับหน้าร้านสาขา
คุณนาคาฮาตะกล่าว “SPRING SYMPOSIUM 2015”
คุณนาคาฮาตะกล่าว “SPRING SYMPOSIUM 2015”