Technical Trainees

You are here : Technical Trainees

เปิดรับอบรบช่างเทคนิคซักรีดที่ประเทศญี่ปุ่น

คิคูยะรับสมัครช่างเทคนิดที่ต้องการจะศึกษาวิธีการซักรีดญี่ปุ่นจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อที่จะขยายเทคนิคการซักรีดอันยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น คิคูยะยังได้พัฒนาการขยายแฟรนไชส์ โดยการจัดตั้งธุรกิจตามพื้นที่ท้องถิ่น ภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งมีการฝึกหัดอบรบ

การติดต่อสอบถามรายละเอียดแฟรนไชส์ เกี่ยวกับรายละเอียด สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มสอบถาม