ภารกิจคิคูยะ

You are here : ภารกิจคิคูยะ

ภารกิจคิคูยะ

คิคูยะก่อตั้งขึ้นในปี 1956 และสามารถดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 60 ปี ภายใต้บรรษัทปรัชญาที่ว่า "คิคูยะคือตัวเลือกที่ดีที่สุด" ด้วยการสนับสนุนจากพนักงานในอดีตที่เคยทำงานให้เรา พนักงานปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ ซัพพลายเออร์ที่ช่วยสนับสนุนเราในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ และผู้คนที่เฝ้าได้เฝ้ามองเราเติบโตด้วยความรักและความเอาใจใส่ เราจึงก้าวหน้าอย่างมั่นคงผ่านประสบการณ์อันหลากหลาย

นาคาฮาตะ ชินอิจิ

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีได้ ถือเป็นผลลัพธ์ของความท้าทายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นผลของความพยายามอย่างจริงใจของคุณคาสะ นาคาฮาตะ ผู้ก่อตั้งและคุณย่าของข้าพเจ้า การสั่งสมความคิดที่ตรงกับจิตวิญญาณแห่งการเสียสละตน และสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ "ข้าพเจ้ามิได้สวดมนต์เพื่อตนเอง หากแต่เพื่อญาติมิตร" บนพื้นฐานของ "การคิดแบบบูรณาการศีลธรรมและเศรษฐศาสตร์" และ "ดีทั้งสามทาง" และความพยายามของคุณเคนจิ นาคาฮาตะ ประธานคนแรก และบิดาของข้าพเจ้า และ "การทำดี" เช่น การคำนึงถึงคนรอบข้างคุณเอโกะ ผู้สนับสนุนคุณเอจิ และมารดาของข้าพเจ้า

บริษัทกล่าวได้ว่า “ประวัติศาสตร์ของบริษัท=การขอบคุณและประวัติของบุญคุณ”เป็นการรับการตอบแทนมากมายหลากหลายบุคคล ยิ่งนานวันนานปี เสริมให้ตราบนานเท่านาน

“คิคูยะคือตัวเลือกที่ดีที่สุด”
ปรัชญาในการบริหารของเรา

ข้าพเจ้าคิดว่าพันธกิจของเราคือการตอบแทนบุญคุณคน รวมถึงลูกค้า ชุมชน และสังคม (โลก) พนักงาน และหุ้นส่วนธุรกิจ ด้วยการส่งมอบบริการชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงการซักรีด คิคูยะจะมุ่งก้าวเดินต่อไปเป็นบริษัทที่ยืนยง โดยการเสริมสร้างจิตวิญญาณของ "ดีทั้งสามด้าน" ซึ่งไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ก่อตั้งมา และความพยายามในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมต่อไป

นาคาฮาตะ ชินอิจิ ผู้แทนกรรมการบริษัทคิคูยะ จำกัด
นาคาฮาตะ ชินอิจิ