คุณค่าที่ส่งมอบ

You are here : คุณค่าที่ส่งมอบ

การส่งต่อคุณค่าบริการคิคูยะ

คุณค่าที่คิคูยะส่งต่อ มีบริการดังต่อไปนี้

  1. สรรค์สร้างและนำเสนอ "ความสบายใจ ความพึงพอใจ ความมีประโยชน์และความเอื้ออาทร" ระดับโลก
  2. อุทิศให้กับสังคมในการสร้างบุคลากรผ่านทาง “การผลิตและบริการ”
  3. สร้างคุณค่าแบบใหม่ด้วยการ “บูรณาการ”
  4. อุทิศกิจการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางสังคม

ตามคำกล่าวที่ว่า “สรรค์สร้างและนำเสนอความสบายใจ ความพึงพอใจ ความมีประโยชน์และความเอื้ออาทร“มีความเป็นมาที่ว่า เราปรับเทคนิดการซักรีดแบบญี่ปุ่นที่เป็นเลิศที่สุดในโลกให้เป็นแบบของคิคูยะเอง แล้วปรับให้เข้ากับท้องถิ่นตามแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

คำกล่าวต่อมา “ อุทิศให้กับสังคมในการสร้างบุคลากรผ่านทาง “ การผลิตและบริการ” มีที่มาที่ว่า เราได้อุทิศตัวต่อสังคม”โลก” และท้องถิ่น มุ่งเป้าในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีค่า โดยผ่าน “จิตวิญญาณของการสรรสร้าง” และ "การบริการ"

อีกคำกล่าวหนึ่ง “สร้างคุณค่าแบบใหม่ด้วยการ “บูรณการ” เป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับโลกอย่างทั่วถึง ผ่านความร่วมมือกับท้องถิ่นหรือนานาประเทศ ในอุตสาหกรรมที่ต่างออกไป เป็นการสร้าง “เซน” ก่อให้เกิดความสุข ความสงบ การพัฒนา การวางใจ คงอยู่ของมนุษยชาติ

คำกล่าวสุดท้าย” อุทิศกิจการเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางสังคม” เป็นการรวมกฎเกณฑ์ของฝ่ายบุคคลของเรา โดยเลือกสิ่งที่บุคลากรเราทำได้ดีที่สุด จากการกล่าวที่ว่า “ ระบบ (ไม่มีเกษียณอายุ) จ้างงานตลอด” “ระบบเข้าออกบริษัทก่อนหลังเพื่อดูแลบุตร” หรือ “ระบบสามารถพาบุตรมาที่ทำงาน” “การฝากบุตรหลานไว้ที่บริษัท” นับว่าไม่เพียงแต่เป็นระบบที่สะดวกเท่านั้นแต่เป็นการส่งต่อบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า

บริการคิคูยะ เรามีเป้าหมายการสร้าง บริการที่ลูกค้าปรารถนาด้วยคำกล่าวที่ว่า “คิคูยะคือตัวเลือกที่ดีที่สุด”