ติดต่อสอบถาม

You are here : ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น หรือความรู้สึกต่างๆผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา หลังจากกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่จำเป็นด้านล่าง ให้รบกวนอ่าน “ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า” แล้วกดปุ่มส่ง

*ชิ้น

สำหรับข้อมูลที่ลูกค้าได้กรอกไว้ เราดำเนินการตามวัตถุประสงค์ภายใต้หัวข้อ การส่งต่อข้อมูล จากที่ได้ติดต่อสอบถามมา เราจะไม่ใช้ข้อมูลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอันเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
Privacy Policy