Re-Aqua

You are here : คุณค่าที่ส่งมอบ / Re-Aqua

Re-Aqua

เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดซักรีดแบบส่งถึงบ้านอย่างมีคุณภาพ เราจึงจัดตั้ง "Re-Aqua

บริการส่งซักรีดผ่านอินเตอร์เน็ต" กับบริษัทซักรีดที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ ด้วย "จิตวิญญาณและความทะเยอทะยาน" ทั่วประเทศ ด้วยการใช้โนวฮาวเกี่ยวกับการส่งซักรีดคุณภาพสูงที่เราได้สั่งสมมาผ่านบริการ E-Closet และนำเสนอมาตรฐานและบริการแบบูรณาการให้กับลูกค้าทั่วประเทศ

ด้วย "Re-Aqua" บริการส่งซักรีดท้องถิ่นแบบใหม่ คิคูยะจึงเปรียบเหมือนสำนักงานใหญ่ที่บริหารจัดการเว็บไซต์และบริการโดยรวม การรับและส่งผ้านั้นจัดทำโดยบริษัท ยามาโตะ โลจิสติกส์ ดังนั้นค่าลอจิสติกส์จึงลดลงและใช้เวลาน้อยลงด้วยการทำงานกับโรงงานร่วมในแต่ละท้องที่

จำนวนบริษัทซักรีดทั่วประเทศที่เข้าร่วมบริการนี้ ณ เวลาที่เปิดตัวคือ 45 บริษัท (จำนวนร้าน: มากกว่า 2,200 ร้าน) และเราจะนำเสนอบริการนี้โดยการขยายเครือข่ายดังกล่าวให้มากที่สุด สำหรับการพัฒนาให้เป็นการบริการสนับสนุนชีวิตขนาดใหญ่โดยความร่วมมือระหว่างธุรกิจ เราจะนำเสนอบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าโดยการร่วมมือกับผู้ให้บริการายอื่นๆ และบริษัทเสื้อผ้าต่างๆ เป็นต้น