การควบคุมคุณภาพ

You are here : ภารกิจคิคูยะ / การควบคุมคุณภาพ

คุณภาพ

คุณภาพของเราคือ ลักษณะของคุณภาพ

กรณีที่เสื้อผ้าเสียหาย หาย ระหว่างขนส่งหรือระหว่างกระบวนการ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ คิคูยะให้คำมั่นว่าจะคืนค่าซักรีดทั้งหมด และจะแก้ไขให้ใหม่ฟรี

ความเสียหายของกระดุมเสื้อเชิ้ต
ความเสียหายของซิปกระดุมนอกจากเสื้อเชิ้ต
ขั้นตอนต่างๆไม่ได้ผล เช่น กระบวนการต่างๆ หรือการกำจัดคราบ
หีบห่อมีตำหนิ
จีบผิด/จีบซ้อน

เหล่านี้ถือเป็นความท้าทายของเราในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

เราห้ามไม่ให้ใช้คำว่า "หยวนๆ" หรือ "แก้ตัว" ที่เคยใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมซักรีดแต่ก่อน เช่น "มันเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัย" และ "ถ้าเสื้อผ้าตัวนี้ถูกส่งคืน ก็แค่เอาไปทำใหม่"

ระบบ "ความภาคภูมิใจ" เกิดขึ้นได้ด้วยการนำเอานโยบายของคิคูยะที่กล่าวว่า "เรากำจัดการซักรีดที่ทำให้คุณค่าของสิ่งของลดลงเทียบกับก่อนซัก" มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

คิคูยะไม่เคยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจเดียวกัน แต่เรามีการควบคุมคุณภาพรายวัน และมีกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ด้วยเป้าหมายอันท้าทายว่า "เราควรเป็นแบบนี้" และเราคิดว่า "คุณภาพ" คือ "ลักษณะของคุณภาพ" และการพยายามสร้างเสริมบทเรียนทางศีลธรรมเพื่อยกระดับมนุษยธรรมในแต่ละบุคคล เพราะงานซักรีดส่วนใหญ่แล้วต้องพึ่งพาแรงงานคน

หลักสามจริงของคิคูยะ: สถานที่จริง ส่วนประกอบจริง และสถานการณ์จริง

สถานที่ผลิตของคิคูยะได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

"หลักสามจริงของคิคูยะ: สถานที่จริง ส่วนประกอบจริง และสถานการณ์จริง" เป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้นเท่านั้น เป็นการยึดมั่นการพัฒนา การสร้างรูปสำเร็จ คุณภาพที่จับต้องได้

ตัวอย่างเช่น กรณีมีการคืนสินค้าอันเนื่องมาจากปัญหาการผลิต เราจะมีการตรวจสอบไปยังผู้รับผิดชอบดังกล่าวและจะมีการประทับ "ตราตรวจสอบหรือ (ซีลรับประกันคุณภาพ)" เพื่อระมัดระวัง พร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนไปยังไลน์การผลิตหรือทีมรับผิดชอบอื่นๆ เป็นสำนึกว่า "ขั้นตอนสุดท้ายก็คือลูกค้านั่นเอง"เป็นคติ และถือเป็นการตรวจสภาพการทำงานในทุกๆวัน

ดีทั้งสามด้าน

ทั้งนี้ สำหรับหน้าร้านต่างๆเปรียบเสมือนเป็นจุดติดต่อกับลูกค้า เราได้มีการจัดวางตำแหน่งเป็นจุดสำคัญที่ขาดเสียมิได้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในการให้บริการเพื่อลดช่องว่างกับลูกค้าให้น้อยที่สุด โดยผ่าน "ข้อมูลลูกค้า""บันทึกการโอนงาน"

นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการโดยการส่งข้อมูลไปยังหน้าร้านสาขาจาก K-mobile โดยเป็นข้อมูลท้องถิ่นของร้านดังกล่าว หรือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆที่คาดการณ์ไม่ได้

การประสานระบบดิจิตอลและอนาล็อกที่หน้างานเข้ากับจุดผลิตและหน้าร้านสาขาถือเป็นจุดเด่นของคิคูยะ หน้าเว็ปไซต์การควบคุมคุณภาพของคิคูยะ