Aqua

You are here : คุณค่าที่ส่งมอบ / Aqua

Aqua

สำหรับฤดูกาลใหม่

ส่วนประกอบที่ไม่สามารถทำละลายได้ เช่น เหงื่อ ฝุ่น และเกสร ไม่สามารถซักออกได้ด้วยการซักแห้งธรรมดา มันจะเกาะติดอยู่กับพื้นผิวผ้า ขอบ และแผ่นรองต่างๆของเส้นใยเวลาสวมใส่เสื้อผ้า

Aquaคือการล้างเสื้อผ้าด้วยน้ำที่ใช้การซักแห้งแบบปกติหรือเป็นของที่ไม่ได้ติดป้ายว่าซักด้วยน้ำ ด้วยเหตุดังนี้ ทำให้คราบเหงื่อ คราบฝุ่นต่างๆที่ไม่ละลายไปกับน้ำหลุดออกได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มความสดใส รักษาสภาพความแข็งแกร่งของเส้นด้าย สีและความสดใสของเนื้อผ้า โดยคงสภาพของเส้นด้ายให้ช่องอากาศซึ่งปกติผ่านเข้าออกให้ยากขึ้น เช่น กางเกงสแล็กที่เป็นผลมาจากการกัดสารที่ไม่ละลายน้ำทำให้เห็นขอบคงทนของตัวกางเกงอยู่ ทั้งอย่างใช้ใส่ต้อนรับสำหรับฤดูกาลต่อไปได้อีกด้วย

ทั้งนี้ Aqua ถือว่าเป็นสารป้องกันไฟฟ้าสถิต เหมาะมากที่เอาไปใช้กับเครื่องนุ่มห่มที่พวกเส้นฝน เศษด้าย เศษฝุ่นละอองค่อนข้างติดง่ายสำหรับพื้นที่อากาศเย็น

อนึ่ง เครื่องนุ่งห่มที่เหมาะมากๆ คือ สูท สแล็ก แจ็กเก็ต โค้ต ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อเชิ้ต เสื้อครึ่งตัวของสตรี เครื่องนุ่งห่มประเภทขน และอื่นๆ