นโยบายความเป็นส่วนตัว

You are here : นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตั้งใจควบคุมความปลอดภัยและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบาย โดยกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวตามหัวข้อด้านล่างซึ่งทางบริษัทคิคุยะได้นำมาใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากลูกค้า

【การนำไปใช้】
คิคูยะรักษาการควบคุม จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามหัวข้อสำคัญต่างๆ โดยถือเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตาม ” การดูแลเครื่องแต่งกายที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า”

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 【 1 】 การรักษากฏ
  คิคูยะยึดถือนโยบายหลักควบคู่กับหน้าที่ที่ได้รับหมอบจากรัฐมนตรีประจำที่เป็น Guideline และกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กรณีจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดมา
 2. 【 2 】 การนำไปใช้ของขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
  คิคูยะ
  1. กรณีได้รับการตกลงจากเจ้าของข้อมูลล่วงหน้าเมื่อได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์การนำไปใช้แล้ว
  2. กรณีที่กฏหมายลูกถือว่าเป็นกรณียกเว้น
  การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามขอบเขตการนำไปใช้ที่กำหนดซึ่งประกาศต่อสาธาราณะตามที่สำแดงไว้ ยกเว้น 2 หัวข้อ
 3. 【 3 】 การประกาศหรือชี้แจงวัตถุประสงค์การนำไปใช้
  คิคูยะ
  1. วัตถุประสงค์การนำไปใช้
  2. ขอบเขตของผู้ใช้ข้อมูลร่วม
  3. ช่องทางติดต่อสอบถาม
  พยายามจัดการเพื่อให้ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอันไปตามที่เห็นพ้อง โดยชี้แจงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น

  ※อนึ่ง กรณีที่มีการบันทึกหรือลอกข้อมูลระหว่างที่มีการติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์ กรณีนี้ เราจะจัดการอย่างเร็วที่สุดและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่เราได้รับข้อมูลมา

 4. 【 4 】 เครื่องมือควบคุมความปลอดภัย
  คิคูยะได้รับบรรยายเกี่ยวกับเครื่องควบคุมความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อรักษา ป้องกันการเข้าถึง โดยพยายามรักษาข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้องตามขอบเขตการนำไปใช้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากลูกค้า
 5. 【 5 】 ตรวจตราสถานที่รับมอบ
  คิคูยะตรวจตราอย่างเหมาะสม กรณีมีการฝากหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบไปยังบุคคลที่สาม โดยกำหนดการร่างสัญญา การคัดเลือก จากการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
 6. 【 6 】 การส่งต่อข้อมูลให้บุคคลที่สาม
  คิคุยะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากบุคคลที่สามโดยมีการชี้แจงอยู่ที่ข้อ 5 และไม่ได้รับการเห็นพร้องกับเจ้าของข้อมูล ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

  (※1)ยกเว้นกรณีที่กฏหมายลูกกำหนดเป็นข้อยกเว้น

 7. 【 7 】 การร้องขอให้เปิดเผย
  คิคูยะดำเนินการภายในข้อกำหนดของกฎหมาย หลังจากที่ได้พิจารณาตรวจสอบว่าเป็นเจ้าตัว กรณีที่มีความต้องการให้ยกเลิกหรือทำลายข้อมูลที่บันทึกหรือหยุด การส่งต่อ เปิดเผย แก้ไขข้อมูลอันเป็นส่วนของบุคคลที่ทางลูกค้าร้องขอมา
 8. 【 8 】 การดำเนินการกับคำร้อง
  คิคูยะจัดการคำร้องต่างๆภายใต้ระเบียบภายในบริษัทอย่างเหมาะสมและถูกต้องกรณีมีการร้องเรียนของลูกค้าต่อข้อมูลส่วนบุคคล
 9. 【 9 】 การพัฒนาปรับปรุงระบบบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  บริษัทคิคุยะเอง เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
  1. จัดร่างระเบียนภายในแผนก
  2. จัดอบรบพนักงาน
  3. จัดการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
  ทุ่มเทการปรับปรุงแก้ไขระบบระเบียบภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนโยบายหลักทุกครั้ง
 10. 【 10 】 การดำเนินการ SSL
  ระบบ SSL เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ คิคูยะกรุ๊ป เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มีการรับส่งสัญญาณโดยมีการซ่อนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแบบอัตโนมัติ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ชื่อที่อยู่ที่ลูกค้าได้การทำการบันทึกไว้กับเรา ด้วยการใช้ browser ที่ได้มีการติดตั้งฟังก์ชั่นป้องกันความปลอดภัย เช่น Netscape Navigator , Microsoft Internet Explorer โดยโอกาสที่ ไม่จำเป็นต้องเป็นกังวลสำหรับบุคคลที่สามพยายามลักลอบดักข้อมูล

  ※SSL(Secure Socket Layer)เป็นฟังส์ชั่นความปลอดภัยในการส่งสัญญาณโดยซ่อนข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต

 11. 【 11 】 การทำ Access Log
  ณ Kikuya Website จะมีการบันทึกข้อมูลลูกค้าสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนเป็น ประวัติเข้าข้อมูลหรือ Access History”
  Access Log
  • Domain Name สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้ว
  • IP Address
  • ประเภท Browserที่ใช้
  • วันเวลาที่เข้าถึงหรือ Access
  แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจะระบุตัวบุคคลได้
 12. 【 12 】 ข้อจำกัดการใช้ Access Log
  Access Log เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถาพการใช้งาน การควบคุมป้องกันเว็บไซต์ โดยกำจัดการเข้าถึงข้อมูลตามนโยบายที่กำหนด ถ้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่อ้างอิง ก็จะไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถามการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ฝ่ายบริการลูกค้า :02-392-5767 (เวลารับโทรศัพท์ ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๘ นาฟิกา ยกเว้นวันพฤหัส)