แฟรนไชส์

You are here : แฟรนไชส์

Kikuya Franchise

เราจะเริ่มรับแฟรนไชส์ทั่วโลกในไม่ช้านี้ (ปัจจุบันมีเพียงแค่ที่ญี่ปุ่นและประเทศไทย เป้าหมายต่อไปคือเวียดนาม)

ติดต่อสอบสอบเกี่ยวกับแฟรนไชส์ ถ้าติดต่อให้ขอแบบฟอร์มสอบถามรายละเอียด